Informacje nieudostępnione w biuletynie

­

 

,Zgodnie z art.10 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (DZ. U.2001, Nr 112, poz.1198 z późniejszymi zmianami), informacja publiczna , która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek złożony w GCKSiT w Godowie. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.